ورق سیاه نازک - وارداتی چین

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I1-2-1.25-6-R-EMوارداتی چینکیلوگرمرول36,10025-تیر-97
600
( % 1.690)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I1-2-1.25-6-R-TEوارداتی چینکیلوگرمرول37,60025-تیر-97
1100
( % 3.013)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 2.5*1.25 - بنگاه تهران VS-I1-2-2.5*1.25-SH-TEوارداتی چینکیلوگرمشیت37,60025-تیر-97
1100
( % 3.013)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000