ورق سیاه نازک - وارداتی چین

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I1-2-1.25-6-R-EMوارداتی چینکیلوگرمرول58,00003-مهر-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I1-2-1.25-6-R-TEوارداتی چینکیلوگرمرول61,00003-مهر-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 2.5*1.25 - بنگاه تهران VS-I1-2-2.5*1.25-SH-TEوارداتی چینکیلوگرمشیت61,00003-مهر-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000