ورق سیاه نازک - وارداتی روسیه

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I2-1.5-1-R-ANZوارداتی روسیهکیلوگرمرول40,00025-تیر-97
1500
( % 3.896)
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I2-1.5-1-R-TEوارداتی روسیهکیلوگرمرول40,00025-تیر-97
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 2*1 - بنگاه تهران VS-I2-1.5-2*1-SH-TEوارداتی روسیهکیلوگرمشیت40,00025-تیر-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I2-2-1-R-ANZوارداتی روسیهکیلوگرمرول36,20025-تیر-97
700
( % 1.971)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I2-2-1-R-TEوارداتی روسیهکیلوگرمرول37,60025-تیر-97
1600
( % 4.444)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1.25 - انزلی VS-I2-2-1.25-R-ANZوارداتی روسیهکیلوگرمرول36,20025-تیر-97
700
( % 1.971)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 2*1 - بنگاه تهران VS-I2-2-2*1-SH-TEوارداتی روسیهکیلوگرمشیت37,60025-تیر-97
1600
( % 4.444)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 250*125 - بنگاه تهران VS-I2-2-250*125-SH-TEوارداتی روسیهکیلوگرمشیت37,60025-تیر-97
1600
( % 4.444)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000