ورق سیاه نازک - وارداتی روسیه

نام کالاکد کالامجموعه کالاواحدبسته بندی کالاقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالیتغییرات درصدی اطلاعاتنمودار
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I2-1.5-1-R-ANZوارداتی روسیهکیلوگرمرول85,00003-مهر-97
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I2-1.5-1-R-TEوارداتی روسیهکیلوگرمرول85,00003-مهر-97
ورق سیاه 1.5 میل به ابعاد 2*1 - بنگاه تهران VS-I2-1.5-2*1-SH-TEوارداتی روسیهکیلوگرمشیت85,00003-مهر-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - انزلی VS-I2-2-1-R-ANZوارداتی روسیهکیلوگرمرول59,00003-مهر-97
1000
( % 1.724)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1 - بنگاه تهران VS-I2-2-1-R-TEوارداتی روسیهکیلوگرمرول61,00003-مهر-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 1.25 - انزلی VS-I2-2-1.25-R-ANZوارداتی روسیهکیلوگرمرول59,00003-مهر-97
1000
( % 1.724)
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 2*1 - بنگاه تهران VS-I2-2-2*1-SH-TEوارداتی روسیهکیلوگرمشیت61,00003-مهر-97
ورق سیاه 2 میل به ابعاد 250*125 - بنگاه تهران VS-I2-2-250*125-SH-TEوارداتی روسیهکیلوگرمشیت60,00003-مهر-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000