فولاد مبارکه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران116,00026-اسفند-97
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه117,00026-اسفند-97
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران118,00026-اسفند-97
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه117,00026-اسفند-97
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران135,00026-اسفند-97
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه137,00026-اسفند-97
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران135,00026-اسفند-97
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه121,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه131,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران131,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه130,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران131,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه131,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران132,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 01کیلوگرمرولکارخانه131,00026-اسفند-97
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران130,00026-اسفند-97
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه120,00026-اسفند-97
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه121,00026-اسفند-97
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران120,00026-اسفند-97
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران135,00026-اسفند-97
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران134,00026-اسفند-97
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه131,00026-اسفند-97
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه124,30026-اسفند-97
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران119,00026-اسفند-97
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه117,00026-اسفند-97
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران136,00026-اسفند-97
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه138,00026-اسفند-97
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران124,00026-اسفند-97
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه126,00026-اسفند-97
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران119,00026-اسفند-97
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران118,00026-اسفند-97
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه117,00026-اسفند-97
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه136,00026-اسفند-97
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه134,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران135,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه125,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران139,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه138,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران134,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه135,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران134,00026-اسفند-97
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه141,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولکارخانه126,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران120,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه119,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران134,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه134,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران136,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولکارخانه136,00026-اسفند-97
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران133,00026-اسفند-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580