فولاد گیلان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1کیلوگرمشیتکارخانه56,50030-شهریور-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,50030-شهریور-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25کیلوگرمشیتکارخانه56,50030-شهریور-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,50030-شهریور-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101کیلوگرمرولکارخانه56,50030-شهریور-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101کیلوگرمرولبنگاه تهران56,50030-شهریور-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25کیلوگرمرولکارخانه56,50030-شهریور-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25کیلوگرمرولبنگاه تهران57,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25کیلوگرمرولکارخانه54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25کیلوگرمرولبنگاه تهران55,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1کیلوگرمشیتکارخانه56,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25کیلوگرمشیتکارخانه54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121کیلوگرمرولکارخانه55,50030-شهریور-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121کیلوگرمرولبنگاه تهران55,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1کیلوگرمشیتکارخانه54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران55,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25کیلوگرمشیتکارخانه54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران55,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151کیلوگرمرولکارخانه54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151کیلوگرمرولبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25کیلوگرمرولکارخانه54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25کیلوگرمرولبنگاه تهران55,50030-شهریور-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41کیلوگرمرولکارخانه55,50030-شهریور-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41کیلوگرمرولبنگاه تهران52,50030-شهریور-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25کیلوگرمرولکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران52,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25کیلوگرمرولکارخانه52,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1کیلوگرمشیتکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران52,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25کیلوگرمشیتکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران52,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51کیلوگرمرولکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51کیلوگرمرولبنگاه تهران52,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1کیلوگرمشیتکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25کیلوگرمشیتکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61کیلوگرمرولکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61کیلوگرمرولبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25کیلوگرمرولکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25کیلوگرمرولکارخانه56,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران57,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1کیلوگرمشیتکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25کیلوگرمشیتکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران54,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81کیلوگرمرولکارخانه53,50030-شهریور-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81کیلوگرمرولبنگاه تهران54,50030-شهریور-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580