فولاد گیلان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1کیلوگرمشیتکارخانه64,00031-فروردين-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران65,00031-فروردين-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25کیلوگرمشیتکارخانه64,00031-فروردين-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران65,00031-فروردين-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101کیلوگرمرولکارخانه64,00031-فروردين-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101کیلوگرمرولبنگاه تهران64,00031-فروردين-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25کیلوگرمرولکارخانه64,00031-فروردين-98
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25کیلوگرمرولبنگاه تهران65,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1کیلوگرمشیتکارخانه64,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران65,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25کیلوگرمشیتکارخانه62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121کیلوگرمرولکارخانه63,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121کیلوگرمرولبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25کیلوگرمرولبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151کیلوگرمرولبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25کیلوگرمرولبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41کیلوگرمرولکارخانه63,00031-فروردين-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41کیلوگرمرولبنگاه تهران60,00031-فروردين-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران60,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران60,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران60,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51کیلوگرمرولبنگاه تهران60,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25کیلوگرمرولکارخانه60,00031-فروردين-98
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61کیلوگرمرولبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25کیلوگرمشیتکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81کیلوگرمرولکارخانه61,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81کیلوگرمرولبنگاه تهران62,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25کیلوگرمرولکارخانه64,00031-فروردين-98
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران65,00031-فروردين-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580