فولاد گیلان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101کیلوگرمرولکارخانه40,70025-دی-97
-500
( % -1.21)
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101کیلوگرمرولبنگاه تهران45,50025-دی-97
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25کیلوگرمرولکارخانه40,30025-دی-97
-2200
( % -5.17)
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25کیلوگرمرولبنگاه تهران41,50025-دی-97
-3700
( % -8.18)
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1کیلوگرمشیتکارخانه40,50025-دی-97
-4500
( % -10)
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران41,50025-دی-97
-4000
( % -8.79)
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25کیلوگرمشیتکارخانه40,50025-دی-97
-4000
( % -8.98)
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران41,50025-دی-97
-3500
( % -7.77)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1کیلوگرمشیتکارخانه41,50025-دی-97
-2500
( % -5.68)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران40,50025-دی-97
-4500
( % -10)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25کیلوگرمشیتکارخانه41,50025-دی-97
-3500
( % -7.77)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران41,30025-دی-97
-4700
( % -10.2)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121کیلوگرمرولکارخانه40,50025-دی-97
-5500
( % -11.9)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121کیلوگرمرولبنگاه تهران41,50025-دی-97
-3500
( % -7.77)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25کیلوگرمرولکارخانه40,30025-دی-97
-2700
( % -6.27)
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25کیلوگرمرولبنگاه تهران41,50025-دی-97
-4500
( % -9.78)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151کیلوگرمرولکارخانه40,50025-دی-97
-3500
( % -7.95)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151کیلوگرمرولبنگاه تهران41,80025-دی-97
-4200
( % -9.13)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25کیلوگرمرولکارخانه40,30025-دی-97
-3700
( % -8.40)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25کیلوگرمرولبنگاه تهران41,30025-دی-97
-4700
( % -10.2)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1کیلوگرمشیتکارخانه40,50025-دی-97
-3500
( % -7.95)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران41,50025-دی-97
-3500
( % -7.77)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25کیلوگرمشیتکارخانه40,30025-دی-97
-3700
( % -8.40)
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران41,30025-دی-97
-4700
( % -10.2)
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41کیلوگرمرولکارخانه44,00025-دی-97
-3000
( % -6.38)
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41کیلوگرمرولبنگاه تهران45,00025-دی-97
-2500
( % -5.26)
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25کیلوگرمرولکارخانه44,00025-دی-97
-8000
( % -15.3)
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران45,00025-دی-97
-9000
( % -16.6)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1کیلوگرمشیتکارخانه44,50025-دی-97
-4500
( % -9.18)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران45,50025-دی-97
-5500
( % -10.7)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25کیلوگرمشیتکارخانه44,50025-دی-97
-3500
( % -7.29)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران45,50025-دی-97
-3500
( % -7.14)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51کیلوگرمرولکارخانه43,50025-دی-97
-6300
( % -12.6)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51کیلوگرمرولبنگاه تهران44,50025-دی-97
-4000
( % -8.24)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25کیلوگرمرولکارخانه43,50025-دی-97
-4500
( % -9.37)
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران44,50025-دی-97
-5000
( % -10.1)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61کیلوگرمرولکارخانه43,00025-دی-97
-2000
( % -4.44)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61کیلوگرمرولبنگاه تهران44,00025-دی-97
-1500
( % -3.29)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25کیلوگرمرولکارخانه42,50025-دی-97
-2500
( % -5.55)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران43,50025-دی-97
-2000
( % -4.39)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1کیلوگرمشیتکارخانه43,00025-دی-97
-2000
( % -4.44)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران44,00025-دی-97
-1500
( % -3.29)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25کیلوگرمشیتکارخانه42,50025-دی-97
-2500
( % -5.55)
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران43,50025-دی-97
-2000
( % -4.39)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1کیلوگرمشیتکارخانه40,60025-دی-97
-4400
( % -9.77)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1کیلوگرمشیتبنگاه تهران41,60025-دی-97
-3900
( % -8.57)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25کیلوگرمشیتکارخانه40,50025-دی-97
-4500
( % -10)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران41,50025-دی-97
-3500
( % -7.77)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81کیلوگرمرولکارخانه40,60025-دی-97
-4900
( % -10.7)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81کیلوگرمرولبنگاه تهران41,50025-دی-97
-4000
( % -8.79)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25کیلوگرمرولکارخانه40,30025-دی-97
-4700
( % -10.4)
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران41,30025-دی-97
-4200
( % -9.23)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580