فولاد کاویان اهواز

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.2556,50021-آبان-98
-4500
( % -7.37)
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
-3500
( % -6.03)
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.558,00021-آبان-98
ورق سیاه 10 فولاد کاویان اهواز 110کیلوگرمشیت6*1.556,00021-آبان-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.2560,00021-آبان-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.2558,00021-آبان-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.560,00021-آبان-98
ورق سیاه 12 فولاد کاویان اهواز 112کیلوگرمشیت6*1.558,00021-آبان-98
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.554,00021-آبان-98
-1000
( % -1.81)
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.556,00021-آبان-98
-1000
( % -1.75)
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.2555,50021-آبان-98
-1500
( % -2.63)
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.2553,50021-آبان-98
-1500
( % -2.72)
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.556,00021-آبان-98
-1000
( % -1.75)
ورق سیاه 25 فولاد کاویان اهواز 125کیلوگرمشیت6*1.554,00021-آبان-98
-1000
( % -1.81)
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.2555,50021-آبان-98
-1500
( % -2.63)
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.2553,50021-آبان-98
-1500
( % -2.72)
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.557,00021-آبان-98
ورق سیاه 30 فولاد کاویان اهواز 130کیلوگرمشیت6*1.555,00021-آبان-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.2557,00021-آبان-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.557,00021-آبان-98
ورق سیاه 35 فولاد کاویان اهواز 135کیلوگرمشیت6*1.555,00021-آبان-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 140کیلوگرمشیت6*1.2556,50021-آبان-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 140کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 140کیلوگرمشیت6*1.556,50021-آبان-98
ورق سیاه 40 فولاد کاویان اهواز 40کیلوگرمشیت6*1.554,50021-آبان-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.2556,50021-آبان-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.556,50021-آبان-98
ورق سیاه 45 فولاد کاویان اهواز 45کیلوگرمشیت6*1.554,50021-آبان-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.2556,50021-آبان-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.556,50021-آبان-98
ورق سیاه 50 فولاد کاویان اهواز 50کیلوگرمشیت6*1.554,50021-آبان-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.2556,50021-آبان-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.556,50021-آبان-98
ورق سیاه 55 فولاد کاویان اهواز 55کیلوگرمشیت6*1.554,50021-آبان-98
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.2556,50021-آبان-98
-4500
( % -7.37)
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
-6500
( % -10.6)
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.556,50021-آبان-98
-4500
( % -7.37)
ورق سیاه 8 فولاد کاویان اهواز 18کیلوگرمشیت6*1.554,50021-آبان-98
-6500
( % -10.6)
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.2556,00021-آبان-98
-5000
( % -8.19)
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.2554,00021-آبان-98
-7000
( % -11.4)
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.559,00021-آبان-98
ورق سیاه 15 فولاد کاویان اهواز 115کیلوگرمشیت6*1.557,00021-آبان-98
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.2556,00021-آبان-98
-1000
( % -1.75)
ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز 120کیلوگرمشیت6*1.2554,00021-آبان-98
-1000
( % -1.81)
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.556,00021-آبان-98
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.2556,50021-آبان-98
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.2554,50021-آبان-98
ورق سیاه 60 فولاد کاویان اهواز 60کیلوگرمشیت6*1.558,00021-آبان-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580