فولاد اکسین

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 10 اکسین 106*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50004-خرداد-98
500
( % 0.704)
ورق سیاه 10 اکسین 1012*2کیلوگرمشیتکارخانه69,50004-خرداد-98
500
( % 0.724)
ورق سیاه 10 اکسین 1012*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50004-خرداد-98
500
( % 0.704)
ورق سیاه 10 اکسین 1012*2کیلوگرمشیتکارخانه69,50004-خرداد-98
500
( % 0.724)
ورق سیاه 12 اکسین 126*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50004-خرداد-98
500
( % 0.704)
ورق سیاه 12 اکسین 126*2کیلوگرمشیتکارخانه69,50004-خرداد-98
500
( % 0.724)
ورق سیاه 12 اکسین 1212*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50004-خرداد-98
500
( % 0.704)
ورق سیاه 12 اکسین 1212*2کیلوگرمشیتکارخانه69,50004-خرداد-98
500
( % 0.724)
ورق سیاه 15 اکسین 156*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50004-خرداد-98
500
( % 0.704)
ورق سیاه 15 اکسین 156*2کیلوگرمشیتکارخانه69,50004-خرداد-98
500
( % 0.724)
ورق سیاه 15 اکسین 1512*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50004-خرداد-98
500
( % 0.704)
ورق سیاه 15 اکسین 1512*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 25 اکسین 2512*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 25 اکسین 2512*2کیلوگرمشیتکارخانه62,50004-خرداد-98
500
( % 0.806)
ورق سیاه 30 اکسین 306*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران66,50004-خرداد-98
500
( % 0.757)
ورق سیاه 30 اکسین 306*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 30 اکسین 3012*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران66,50004-خرداد-98
500
( % 0.757)
ورق سیاه 30 اکسین 3012*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 35 اکسین 356*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران66,50004-خرداد-98
500
( % 0.757)
ورق سیاه 35 اکسین 356*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 35 اکسین 3512*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران66,50004-خرداد-98
500
( % 0.757)
ورق سیاه 35 اکسین 3512*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 40 اکسین 406*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران66,50004-خرداد-98
500
( % 0.757)
ورق سیاه 40 اکسین 406*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 40 اکسین 4012*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران66,50004-خرداد-98
500
( % 0.757)
ورق سیاه 40 اکسین 4012*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 45 اکسین 456*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران66,50004-خرداد-98
500
( % 0.757)
ورق سیاه 45 اکسین 456*2کیلوگرمشیتکارخانه64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 45 اکسین 4512*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران67,50004-خرداد-98
500
( % 0.746)
ورق سیاه 45 اکسین 4512*2کیلوگرمشیتکارخانه65,50004-خرداد-98
500
( % 0.769)
ورق سیاه 50 اکسین 506*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران67,50004-خرداد-98
500
( % 0.746)
ورق سیاه 50 اکسین 506*2کیلوگرمشیتکارخانه65,50004-خرداد-98
500
( % 0.769)
ورق سیاه 50 اکسین 5012*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران67,50004-خرداد-98
500
( % 0.746)
ورق سیاه 50 اکسین 5012*2کیلوگرمشیتکارخانه65,50004-خرداد-98
500
( % 0.769)
ورق سیاه 55 اکسین 556*2کیلوگرمشیتکارخانه65,50004-خرداد-98
500
( % 0.769)
ورق سیاه 55 اکسین 5512*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران67,50004-خرداد-98
500
( % 0.746)
ورق سیاه 55 اکسین 5512*2کیلوگرمشیتکارخانه65,50004-خرداد-98
500
( % 0.769)
ورق سیاه 60 اکسین 606*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران67,50004-خرداد-98
500
( % 0.746)
ورق سیاه 60 اکسین 606*2کیلوگرمشیتکارخانه65,50004-خرداد-98
500
( % 0.769)
ورق سیاه 60 اکسین 6012*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران67,50004-خرداد-98
500
( % 0.746)
ورق سیاه 60 اکسین 6012*2کیلوگرمشیتکارخانه65,50004-خرداد-98
500
( % 0.769)
ورق سیاه 20 اکسین 206*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 20 اکسین 206*2کیلوگرمشیتکارخانه62,50004-خرداد-98
500
( % 0.806)
ورق سیاه 20 اکسین 2012*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 20 اکسین 2012*2کیلوگرمشیتکارخانه62,50004-خرداد-98
500
( % 0.806)
ورق سیاه 25 اکسین 256*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران64,50004-خرداد-98
500
( % 0.781)
ورق سیاه 25 اکسین 256*2کیلوگرمشیتکارخانه62,50004-خرداد-98
500
( % 0.806)
ورق سیاه 55 اکسین 556*2کیلوگرمشیتبنگاه تهران67,50004-خرداد-98
500
( % 0.746)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580