فولاد سبا

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 10 فولاد سبا-ضخیم بار 101.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 10 فولاد سبا-ضخیم بار 101.5کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 12 فولاد سبا-ضخیم بار 121.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 12 فولاد سبا-ضخیم بار 121.5کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 15 فولاد سبا-ضخیم بار 151.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 15 فولاد سبا-ضخیم بار 151.5کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.25کیلوگرمرولکارخانه57,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.25کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.5کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.25کیلوگرمشیتکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.5کیلوگرمشیتکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.5کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.25کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.5کیلوگرمشیتکارخانه57,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.25کیلوگرمشیتکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران58,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.25کیلوگرمرولکارخانه57,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.5کیلوگرمرولبنگاه تهران58,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.5کیلوگرمرولکارخانه57,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران58,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.25کیلوگرمشاخهکارخانه57,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران58,00027-تیر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.5کیلوگرمشیتکارخانه57,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران58,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.5کیلوگرمرولکارخانه57,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.25کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.5کیلوگرمشیتکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.25کیلوگرمشیتکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 8 فولاد سبا-ضخیم بار 81.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 8 فولاد سبا-ضخیم بار 81.5کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.25کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.5کیلوگرمرولبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.5کیلوگرمرولکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران57,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.25کیلوگرمشیتکارخانه56,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران58,00027-تیر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.5کیلوگرمشیتکارخانه57,00027-تیر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580