فولاد سبا

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 10 فولاد سبا-ضخیم بار 101.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 10 فولاد سبا-ضخیم بار 101.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 12 فولاد سبا-ضخیم بار 121.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 12 فولاد سبا-ضخیم بار 121.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 15 فولاد سبا-ضخیم بار 151.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 15 فولاد سبا-ضخیم بار 151.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.25کیلوگرمرولکارخانه71,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.25کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 31.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.25کیلوگرمشیتکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 3 فولاد سبا-ضخیم بار 36*1.5کیلوگرمشیتکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران72,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 41.25کیلوگرمرولکارخانه71,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران70,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.5کیلوگرمشیتکارخانه71,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 4 فولاد سبا-ضخیم بار 46*1.25کیلوگرمشیتکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران72,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.25کیلوگرمرولکارخانه71,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 51.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران72,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.25کیلوگرمشاخهکارخانه71,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 5 فولاد سبا-ضخیم بار 56*1.5کیلوگرمشیتکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 61.25کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.5کیلوگرمشیتکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 6 فولاد سبا-ضخیم بار 66*1.25کیلوگرمشیتکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 8 فولاد سبا-ضخیم بار 81.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 8 فولاد سبا-ضخیم بار 81.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.5کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.25کیلوگرمشیتبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.25کیلوگرمشیتکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.5کیلوگرمشیتبنگاه تهران72,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.86*1.5کیلوگرمشیتکارخانه71,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.25کیلوگرمرولکارخانه70,50023-آذر-98
ورق سیاه 4.8 فولاد سبا-ضخیم بار 4.81.5کیلوگرمرولبنگاه تهران71,50023-آذر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

با ما در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع تجاری گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم اداری، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-74418000

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00