فولاد مبارکه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22*1کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان55,00022-مهر-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22.5*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان55,50022-مهر-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21کیلوگرمرولکارخانه56,50022-مهر-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21کیلوگرمرولکارخانه56,50022-مهر-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان53,50022-مهر-98
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25کیلوگرمرولکارخانه53,50022-مهر-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52*1کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان55,50022-مهر-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52.5*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان55,50022-مهر-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان54,00022-مهر-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان54,00022-مهر-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25کیلوگرمرولکارخانه53,50022-مهر-98
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان53,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25کیلوگرمرولکارخانه53,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5کیلوگرمرولکارخانه53,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31کیلوگرمرولبنگاه اصفهان55,00022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان53,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5کیلوگرمرولکارخانه53,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32*1کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان55,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32.5*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان55,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 36*1.25کیلوگرمشیتبنگاه اصفهان55,50022-مهر-98
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31کیلوگرمرولکارخانه56,50022-مهر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580