فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41کیلوگرمرولکارخانه97,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران98,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه97,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61کیلوگرمرولکارخانه94,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه94,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71کیلوگرمرولکارخانه88,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران88,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه87,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51کیلوگرمرولکارخانه94,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه94,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه89,00026-اسفند-97
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51کیلوگرمرولکارخانه88,00026-اسفند-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580