فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران106,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41کیلوگرمرولکارخانه105,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران106,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه105,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران102,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران94,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61کیلوگرمرولکارخانه94,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران93,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه93,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه95,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران96,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81کیلوگرمرولکارخانه97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51کیلوگرمرولکارخانه102,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران100,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه100,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران97,00002-خرداد-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51کیلوگرمرولکارخانه96,50002-خرداد-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580