فولاد هفت الماس

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولبنگاه اصفهان89,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولکارخانه88,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان91,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه90,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان85,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولکارخانه84,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان89,60031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه86,60031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولکارخانه81,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان82,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه81,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولبنگاه اصفهان82,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولکارخانه76,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه76,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولکارخانه76,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان79,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه78,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولبنگاه اصفهان78,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولکارخانه77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه76,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان78,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولکارخانه76,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه76,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولکارخانه76,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان78,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولکارخانه77,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولکارخانه77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه76,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21.25کیلوگرمرولکارخانه77,00031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51کیلوگرمرولکارخانه80,50031-مرداد-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان81,50031-مرداد-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580