فولاد هفت الماس

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولبنگاه اصفهان86,80025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولکارخانه86,30025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان76,30025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه85,70025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان76,70025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولکارخانه76,20025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,60025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه77,10025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولبنگاه اصفهان74,60025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولکارخانه74,20025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان73,80025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه73,30025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولبنگاه اصفهان73,10025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولکارخانه72,60025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه72,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولبنگاه اصفهان71,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولکارخانه71,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,70025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه72,20025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولبنگاه اصفهان71,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولبنگاه اصفهان71,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولکارخانه70,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان71,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه70,80025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان71,20025-دی-97
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21کیلوگرمرولبنگاه اصفهان71,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولکارخانه71,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه71,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولکارخانه71,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولکارخانه71,50025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولکارخانه71,20025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,80025-دی-97
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه71,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21.25کیلوگرمرولکارخانه71,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51کیلوگرمرولکارخانه78,00025-دی-97
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان78,00025-دی-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580