فولاد هفت الماس

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولبنگاه اصفهان115,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولکارخانه114,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان102,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه101,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان98,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولکارخانه97,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان100,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه99,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان93,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه87,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولبنگاه اصفهان91,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولکارخانه90,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولبنگاه اصفهان86,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولکارخانه87,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان87,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه86,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولبنگاه اصفهان87,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولکارخانه86,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان87,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه86,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولبنگاه اصفهان88,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولبنگاه اصفهان87,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولبنگاه اصفهان86,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولکارخانه85,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان86,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه85,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان88,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21کیلوگرمرولبنگاه اصفهان88,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولکارخانه87,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان87,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه86,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان85,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولکارخانه84,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولکارخانه86,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولکارخانه87,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان86,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه85,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21.25کیلوگرمرولکارخانه87,00003-تیر-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51کیلوگرمرولکارخانه87,50003-تیر-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان88,50003-تیر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580