فولاد هفت الماس

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولبنگاه اصفهان90,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41کیلوگرمرولکارخانه89,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان90,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه89,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان81,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51کیلوگرمرولکارخانه81,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان82,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه81,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولبنگاه اصفهان77,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61کیلوگرمرولکارخانه77,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان68,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان72,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولبنگاه اصفهان69,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251کیلوگرمرولکارخانه69,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان69,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه69,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11کیلوگرمرولکارخانه69,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان70,50022-مهر-98
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51کیلوگرمرولکارخانه72,00022-مهر-98
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51.25کیلوگرمرولبنگاه اصفهان71,50022-مهر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580