قیمت مانیسمان چین رده 40

کد کالانام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنگریدواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیقیمت دلاری به تن تاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
LS-I1-1-SC40-TE لوله مانیسمان چینی سایز 1 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان چین رده 40 16شاخهبنگاه تهران2,750,000inf14-ارديبهشت-98
LS-I1-2-SC40-TE لوله مانیسمان چینی سایز 2 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان چین رده 40 26شاخهبنگاه تهران5,450,000inf14-ارديبهشت-98
LS-I1-3-SC40-TE لوله مانیسمان چینی سایز 3 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان چین رده 40 36شاخهبنگاه تهران9,550,000inf14-ارديبهشت-98
LS-I1-3.4-SC40-TE لوله مانیسمان چینی سایز 3.4 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان چین رده 40 3/46شاخهبنگاه تهران2,500,000inf14-ارديبهشت-98
LS-I1-4-SC40-TE لوله مانیسمان چینی سایز 4 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان چین رده 40 46شاخهبنگاه تهران13,000,000inf14-ارديبهشت-98
LS-I1-5-SC40-TE لوله مانیسمان چینی سایز 5 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان چین رده 40 56شاخهبنگاه تهران19,000,000inf14-ارديبهشت-98
LS-I1-6-SC40-TE لوله مانیسمان چینی سایز 6 اینچی رده 40-بنگاه تهران لوله مانیسمان چین رده 40 66شاخهبنگاه تهران21,000,000inf14-ارديبهشت-98