فولاد غرب آسیا

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران100,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41کیلوگرمرولکارخانه100,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران100,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه100,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71کیلوگرمرولکارخانه82,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه82,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81کیلوگرمرولکارخانه80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91کیلوگرمرولکارخانه80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه80,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11کیلوگرمرولبنگاه تهران80,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران78,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21کیلوگرمرولبنگاه تهران78,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25کیلوگرمرولبنگاه تهران78,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25کیلوگرمرولکارخانه78,00023-آذر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

با ما در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع تجاری گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم اداری، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-74418000

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00