فولاد غرب آسیا

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41کیلوگرمرولکارخانه95,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه95,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51کیلوگرمرولکارخانه77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61کیلوگرمرولکارخانه77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه77,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25کیلوگرمرولبنگاه تهران75,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25کیلوگرمرولکارخانه75,00026-اسفند-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580