فولاد غرب آسیا

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران89,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران72,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41کیلوگرمرولکارخانه89,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران89,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه89,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51کیلوگرمرولکارخانه76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61کیلوگرمرولکارخانه76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه76,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71کیلوگرمرولکارخانه71,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران71,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00022-مهر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه70,00022-مهر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00022-مهر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران68,00022-مهر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21کیلوگرمرولبنگاه تهران68,00022-مهر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25کیلوگرمرولبنگاه تهران68,00022-مهر-98
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25کیلوگرمرولکارخانه68,00022-مهر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580