فولاد مبارکه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41کیلوگرمرولکارخانه90,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران90,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه90,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25کیلوگرمرولبنگاه تهران70,00026-اسفند-97
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25کیلوگرمرولکارخانه70,00026-اسفند-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580