فولاد مبارکه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41کیلوگرمرولکارخانه95,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران95,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه95,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه85,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71کیلوگرمرولکارخانه80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه80,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25کیلوگرمرولبنگاه تهران79,00023-آذر-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25کیلوگرمرولکارخانه79,00023-آذر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

با ما در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع تجاری گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم اداری، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-74418000

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00