فولاد مبارکه اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41کیلوگرمرولبنگاه تهران102,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51کیلوگرمرولبنگاه تهران91,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61کیلوگرمرولبنگاه تهران87,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71کیلوگرمرولبنگاه تهران83,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81کیلوگرمرولبنگاه تهران83,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41کیلوگرمرولکارخانه102,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25کیلوگرمرولبنگاه تهران102,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25کیلوگرمرولکارخانه102,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51کیلوگرمرولکارخانه91,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران91,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25کیلوگرمرولکارخانه91,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61کیلوگرمرولکارخانه87,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25کیلوگرمرولبنگاه تهران87,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25کیلوگرمرولکارخانه87,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71کیلوگرمرولکارخانه83,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25کیلوگرمرولبنگاه تهران83,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25کیلوگرمرولکارخانه83,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25کیلوگرمرولبنگاه تهران82,00004-خرداد-98
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25کیلوگرمرولکارخانه82,00004-خرداد-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580