مستطیلی کارخانه تهران

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران63,50022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه61,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران63,50022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه60,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 2کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمکارخانه59,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران35,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمکارخانه60,00022-مهر-98
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران62,00022-مهر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580