مربعی گل نرده

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,50023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران68,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,50023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های گل نرده-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران68,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمکارخانه66,00023-آذر-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های گل نرده-مربعی 3کیلوگرمبنگاه تهران67,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران68,00023-آذر-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های گل نرده-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه66,50023-آذر-98

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

با ما در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع تجاری گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم اداری، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-74418000

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00