مربعی کارخانه های تهران

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,50004-خرداد-98
-500
( % -0.67)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه71,00004-خرداد-98
-500
( % -0.69)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
63400
( % 892.9)
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 3 کارخانه های تهران-مربعی 3کیلوگرمکارخانه70,50004-خرداد-98
-500
( % -0.70)
قوطی مربعی 3 کارخانه های تهران-مربعی 3کیلوگرمبنگاه تهران73,00004-خرداد-98
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمبنگاه تهران73,50004-خرداد-98
-500
( % -0.67)
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5کیلوگرمکارخانه71,50004-خرداد-98
-500
( % -0.69)

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580