فولاد کاشان

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان 10کیلوگرمشاخهبنگاه تهران49,10026-اسفند-97
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان 10کیلوگرمشاخهکارخانه48,50026-اسفند-97
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان 10کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,10026-اسفند-97
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان 10کیلوگرمشاخهکارخانه50,50026-اسفند-97
میلگرد 12 آجدار فولاد کاشان 12کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,50026-اسفند-97
میلگرد 12 آجدار فولاد کاشان 12کیلوگرمشاخهبنگاه تهران50,10026-اسفند-97
میلگرد 14 آجدار فولاد کاشان 14کیلوگرمشاخهکارخانه48,00026-اسفند-97
میلگرد 14 آجدار فولاد کاشان 14کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,60026-اسفند-97
میلگرد 16 آجدار فولاد کاشان 16کیلوگرمشاخهکارخانه49,60026-اسفند-97
میلگرد 16 آجدار فولاد کاشان 16کیلوگرمشاخهبنگاه تهران49,00026-اسفند-97
میلگرد 18 آجدار فولاد کاشان 18کیلوگرمشاخهکارخانه47,50026-اسفند-97
میلگرد 18 آجدار فولاد کاشان 18کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,10026-اسفند-97
میلگرد 20 آجدار فولاد کاشان 20کیلوگرمشاخهکارخانه47,50026-اسفند-97
میلگرد 20 آجدار فولاد کاشان 20کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,10026-اسفند-97
میلگرد 22 آجدار فولاد کاشان 22کیلوگرمشاخهکارخانه47,50026-اسفند-97
میلگرد 22 آجدار فولاد کاشان 22کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,10026-اسفند-97
میلگرد 25 آجدار فولاد کاشان 25کیلوگرمشاخهکارخانه47,50026-اسفند-97
میلگرد 25 آجدار فولاد کاشان 25کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,10026-اسفند-97
میلگرد 28 آجدار فولاد کاشان 28کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,10026-اسفند-97
میلگرد 28 آجدار فولاد کاشان 28کیلوگرمشاخهکارخانه47,50026-اسفند-97
میلگرد 32 آجدار فولاد کاشان 32کیلوگرمشاخهبنگاه تهران48,10026-اسفند-97
میلگرد 32 آجدار فولاد کاشان 32کیلوگرمشاخهکارخانه47,50026-اسفند-97
میلگرد 36 آجدار فولاد کاشان 36کیلوگرمشاخهبنگاه تهران49,10026-اسفند-97
میلگرد 36 آجدار فولاد کاشان 36کیلوگرمشاخهکارخانه48,50026-اسفند-97
میلگرد 40 آجدار فولاد کاشان 40کیلوگرمشاخهکارخانه48,50026-اسفند-97
میلگرد 40 آجدار فولاد کاشان 40کیلوگرمشاخهبنگاه تهران49,10026-اسفند-97
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان 8کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,10026-اسفند-97
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان 8کیلوگرمشاخهبنگاه تهران51,10026-اسفند-97
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان 8کیلوگرمشاخهکارخانه50,50026-اسفند-97
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان 8کیلوگرمشاخهکارخانه50,50026-اسفند-97

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000

 

ساعات کاری

مرکز تماس آرتان فولاد ایرانیان مطابق ساعت های مندرج در ذیل پاسخگوی کاربران می باشد.
شنبه- چهارشنبه: 09:00 تا 17:00
پنج شنبه: 09:00 تا 13:00

در تماس باشید

  دفتر مرکزی

تهران ، بلوار نلسون ماندلا ( جردن) ، بلوار گلشهر، مجتمع خرید گلشهر، پلاک 8 ، طبقه دوم ، واحد 4

  ایمیل

info(@)artansteel.com

  شماره تماس

021-744 18000

021-220 29620 - 9

  شماره فکس

021-220 56580