جدول گرید های معادل فولاد

همراهان گرامی در این قسمت جنس معمول برای تولید محصولات تخت و معادل آن در استانداردهای مختلف ارائه شده است. امید است این بخش کمک شایانی به دسترسی و شناخت هرچه بهتر متریال مورد استفاده و مورد نیاز شما کاربران گرامی نماید

Product Erdemir Grade No Colako?lu Metalurji Grade No Tosyal? Grade No Euro EU Italian UNI German DIN American ASTM - SAE French NF Japan JIS
HR 3008 91008   C8E C8 CK8 SAE1008    
HR 3010 91010   C10E C10 CK10 SAE1010    
HR 3012 91012   C12E C12 CK12 SAE1012    
HR 3015 91015   C15E C15 CK15 SAE1015    
HR 3020 91020   C20E C20 CK20 SAE1020    
HR 3030 91030 TOS-8030       SAE1030    
HR 3031 98628   28Mn6   28Mn6 SAE1527    
HR 3137     S235JR          
HR 3222 20122   DD11          
HR 3237 51235 TOS-3750 S235JR FE360B ST37-2 SAE1015 E24-2 SM400A
HR 3244 51275 TOS-4450 S275JR FE430B ST44-2 SAE1020 E28-2  
HR 3250     E295 FEE290 ST50-2   A50-2  
HR 3252 51355   S355JR          
HR 3260     S355M FEE355KGTM STE355TM A572 Gr. C E355R  
HR 3281 55235   S235JR(Cu) FE360B(Cu) ST37-2(Cu) SAE1015(Cu) E24-2(Cu) SM400A(Cu)
HR 3337 51235   S235JR          
HR 3922 81222   DD11          
HR 3923     DD12   STW23      
HR 3937 81235-82235   S235JRC   RST37-2   E24-2NE  
HR 3938 82290   S275J2          
HR 3944 82290   S275JRC   ST44-2   E28-2  
HR 3955 83355   S355MC          
HR 3957 83420   S420MC          
HR 4044 43275   S275JRC          
HR 4222 20122   DD11          
HR 4237 54235   S235JR          
HR 4244 54275   S275JR FE430B ST44-2 SAE1020 E28-2  
HR 4252 54358   S355J2          
HR 4437 54235   S235JR          
HR 4932 36315 TOS-4460 S315MC FEE315 QSTE300TM 045XLK E315D SPFH490
HR 4936 36355 TOS-5260 S355MC FEE355 QSTE360TM GR50 E360D SPFH540
HR 4942 36420   S420MC FEE420 QSTE420TM GR60 E420D SPFH590
HR 4946 36460   S460MC FEE460 QSTE460TM GR65 E445D  
HR 4950 36500   S500MC FEE490 QSTE500TM GR70 E490D  
HR 5035 91035   C35E C35 CK35 SAE1035 XC38 S35C
HR 5040 91040   C40E C40 CK40 SAE1040 XC42 S40C
HR 5045 91045 TOS-8045 C45E C45 CK45 SAE1045 XC48 S45C
HR 5050 91050   C50E C50 CK50 SAE1050   S50C
HR 5060 91060   C60E C60 CK60 SAE1060   S58C
HR 5070 91070   C70E C70 CK70 SAE1070 XC70 S70C
HR 5080 91080   C80E C80 CK80 SAE1080 XC80 S80C
HR 5252 50355   S355J0 Fe510C St52-3U   E36-3 SS490B
HR 5270     E360 FEE690 ST70-2   A70-2  
HR 5437 51235   S235JR          
HR 5620     20MnB5 21B3 22B2   20MnB5RR 10B21/15B21
HR 5630 98530   30MnB5   28B2   30MnB5RR 15B30
HR 6006 91006         SAE1006    
HR 6018 91018         SAE1018    
HR 6037 40235   S235J2C   ST37-3N   E24-4  
HR 6044 40275   S275J2C          
HR 6050   TOS-5250 S355JR FE510B   A633 Gr. A,C,D E36-2 SM490A
HR 6052 44355   S355J2C   ST52-3N   E36-3  
HR 6222 30111 TOS-2711 DD11 FEP11 STW22 CS 1C SPHD
HR 6223 30112   DD12 FEP12 STW23      
HR 6224 30113   DD13 FEP13 STW24 DS 3C SPHE
HR 6237 52235-53235   S235J2     A36    
HR 6244 52275-53275   S275J2          
HR 6252 52355-53355-54358   S355J2       A52FP SM490YA
HR 6282 35111   DD11(Cu) FEP11(Cu) STW22(Cu) CS(Cu) 1C(Cu) SPHD(Cu)
HR 6284 55355   S355J2(Cu)       A52FP(Cu) SM490YA(Cu)
HR 6335 86235   P235GH FE360-1KW HI A285 Gr. C - A414 Gr. C A37CP SPV24
HR 6340     P275SL   SPH275      
HR 6341 86265   P265GH FE410-1KW HII A414 Gr. E A42CP SGV42
HR 6345     16Mo3 16Mo3 15Mo3 A204 Gr. B 15D3  
HR 6347 86295   P295GH FE460-1KW 17Mn4 A299 A414 Gr. F A48CP SGV46
HR 6352 86355   P355GH FE510-1KW A19Mn6 A414 Gr. G A52CP SGV49
HR 6353     P355NH FEE355 KW WSTE355 A516 Gr. 70 A510 AP  
HR 6355     P355NL1 FEE355 KT TSTE355 A516 Gr. 70 A510 FP  
HR       E335 FEE590 ST60-2   A60-2  
HR       S275N   STE285     SM400B
HR       S275NL   TSTE285 A633A    
HR       S355NL   TSTE355 A633C E355FP  
HR       S420N   STE420   E420R SM490C
HR       S420NL   TSTE420 A633E E420FP  
HR       S460N   STE460   E460R SM520B
HR       S460NL   TSTE460   E460FP  
HR       S275M   STE285TM      
HR       S275ML   TSTE285TM      
HR       S355ML   TSTE355TM A945 Gr. 50 E355FP  
HR       S420M   STE420TM   E420R  
HR       S420ML   TSTE420TM A945 Gr. 60 E420FP  
HR       XS460M   STE460TM   E460R  
HR       S460ML   TSTE460TM   E460FP  
HR       S235J0W       E24W-3  
HR       S235J2W   WTST37-3   E24W-4 SMA490CW
HR       S355J0WP       E36W-A3  
HR 9960 93125 SPA - H S355J2WP       E36W-A4  
HR       S355J0W FE355W   A70950W E36W-B3  
HR       S355J2W(+N)         SMA570W
HR       S355J2W   WTST52-3 A70950W    
HR       S355K2W(+N)       E36W-B4  
HR       S355K2W     A70950W    
HR       S460Q     A537A2 E460TR SM58
HR       S460QL   TSTE460V   E460TFP  
HR       S500Q   STE500V   E500TR  
HR       S500QL   TSTE500V   E500TFP  
HR       S550Q   STE550V   E550TR  
HR       S550QL   TSTE550V   E550TFP  
HR       S620Q   STE620V   E620TR  
HR       S620QL   TSTE620V   E620TFP  
HR       S690Q   STE690V A514F E690TR  
HR       S690QL   TSTE690V A709100 E690TFP  
HR       S890QL   TSTE890V      
HR       S960QL   TSTE960V   E960T-11  
HR       C22E   CK22   XC18 S20C
HR       C25E   CK25   XC25 S25C
HR       C30E   CK30   XC32 S30C
HR       C55E   CK55 SAE1055 XC55 S55C
HR       38Cr2   38Cr2   38C2  
HR       38CrS2   38CrS2   38C2u  
HR       34Cr4 34Cr4 34Cr4   32C4 SCr430H
HR       37Cr4 37Cr4 37Cr4   38C4 SCr435H
HR       41Cr4 41Cr4 41Cr4   42C4 SCr440H
HR       25CrMo4 25CrMo4 25CrMo4   25CD4 SCM420
HR       34CrMo4 34CrMo4 34CrMo4   34CD4 SCM435H
HR   98442   42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4 SAE4142 42CD4 SCM440H
HR       50CrMo4 50CrMo4 50CrMo4      
HR       36CrNiMo4 36CrNiMo4 36CrNiMo4      
HR       34CrNiMo6 34CrNiMo6 34CrNiMo6 SAE4340   SNCM447
HR       30CrNiMo8 30CrNiMo8 30CrNiMo8   30CDN8 SNCM431
HR       36NiCrMo16       35NCD16  
HR       S550MC FEE560 OSTE550TM GR80 E560D  
HR       S600MC       E620D  
HR       S700MC   OSTE690TM   E690D  
HR       S355   ST52-3 GR50 E36 SM490B/C/YA
HR       S460     GR65   SM570
CR 6112     DC01 FEP01 ST12 A366/CQ C SPCC
CR 6113     DC03 FEP02 ST13 A619/DQ E SPCD
CR 6114     DC04 FEP04 ST14 A620/DQSK ES SPCE
CR 6115     DC05 FEP05 ST15   SES  
CR 6513     DC04EK   EK2 TYPE I EME SPCD
CR 7111     DC01          
CR 7114     DC04          
HR 6406 91006         SAE1006    
HR 6408 91008         SAE1008    
HR 6624 30113   DD13(B) FEP13(B) STW24(B) DS(B) 3C(B) SPHE(B)
HR 6837 85245   P245NB FEE24 KR H I   BS 1 SG 255
HR 6842 85265   P265NB FEE27 KR H II   BS 2 SG 295
HR 6847 85310   P310NB FEE31 KR 17Mn4   BS 3 SG 325
HR 6852 85355   P355NB FEE35 KR 19Mn6   BS 4 SG 365
HR 7222     DD11          
HR 7224     DD14          
HR 7252     S355K2          
HR 8412     51CrV4 51CrV4 50CrV4 50C4V2 50CV4 SUP10
HR 8440     C45E C45 CK45 SAE1042-1045 XC48 S45C
HR 9355     S355N FEE355KGN STE355   E355R SM490B
HR 9356     S355NL FEE355KTN TSTE355 A633 Gr. C, D E355FP  
HR   50235   S235J0 FE360C ST37-3U   E24-3 SM400B
HR   50275   S275J0 FE430C ST44-3U A572 Gr. 42 E28-3  
HR   52235   S235J2(+N) FE360D ST37-3N A284 Gr. D E24-4 SM400C
HR   52275   S275J2(+N) FE430D ST44-3N A572 Gr. 42,50 E28-4  
HR   52355   S355J2(+N) FE510D ST52-3N A572 Gr. 50 E36-3 SM490C
HR       S355K2(+N)       E36-4 SM490YB
CR 7115     DC05          
CR 7116     DC06 FEP06 IF18 EDDS IF  
CR 7122     DC01          
CR 7123     DC03          
CR 7124     DC04          
CR 7125     HC260LA   ZSTE260   E240C SPFC390
CR 7128     HC300LA FEE275F ZSTE300 Gr. 45 E280C SPFC440
CR 7132     HC340LA FEE315F ZSTE340 Gr. 50 E315C SPFC490
CR 7136     HC380LA FEE355F ZSTE380 Gr. 55 E355C SPFC540
CR 7140     HC420LA FEE420F ZSTE420 Gr. 60   SPFC590
CR 7314     DC04          
CR 7315     DC05          
CR 7316     DC06          
CR 7512     DC01EK     TYPE I    
CR 7513     DC04EK          
CR 7516     DC06ED   ED4 TYPE III    
CR 7660     HCT600X(DP600) FEE600DPF     XE360B  
CR       DC07 FEP07        
CR       DC06EK FEP02S EK4 TYPE III EMES  
CR       DC03ED FEP04S   TYPE II    
CR       DC04ED   ED3 TYPE II   SPP
CR       HCT450X(DP450) FEE450DPF       SPC440
CR       HCT500X(DP500) FEE500DPF     XE300B SPC490DU
CR       HCT780X(DP800) FEE800DPF     XE450B SPC780DU
HDG 1311     DX51D+Z FEP02G ST02Z LFQ GC SGCC
HDG 1312     DX52D+Z FEP03G ST03Z DQ GE SGCD1
HDG 1313     DX53D+Z FEP05G ST04Z DQSK GES SGCD2
HDG 1314     DX54D+Z FEP06G ST06Z DDS   SGCD3
HDG 1315     DX56D+Z          
HDG 1322     S220GD+Z     SQ-GRADE230 C230  
HDG 1325     S250GD+Z FEE250G STE250-2Z SQ-GRADE255 C250 SGC340
HDG 1328     S280GD+Z FEE280G STE280-2Z SQ-GRADE275 C280 SGC400
HDG 1332     S320GD+Z FEE320G STE320-3Z   C320 SGC440
HDG 1335     S350GD+Z FEE350G STE350-3Z SQ-GRADE340 C350 SGC490
HDG 1522     HX220YD+Z          
HDG 1626     HX260LAD+Z   ZSTE260   E240C - E260C  
HDG 1630     HX300LAD+Z   ZSTE300 Gr. 45 E280C - E315C  
HDG 1634     HX340LAD+Z   ZSTE340 Gr. 50 E555C  
HDG 1638     HX380LAD+Z   ZSTE380 Gr. 55    
HDG 1660     HCT600X+Z(DP600+Z) FEE600DPF ZNT/2S       SCGA590
HDG       S550GD+Z FEE550G   SQ-GRADE550 C550 SGC570
HDG       HX420LAD+Z   ZSTE420 Gr. 60    
HDG       HCT450X+Z(DP450+Z) FEE450DPF ZNT/2S       SCGA440
HR       P235S Fe 360-2KW SPH 235   A 37 AP  
HR       P265S Fe 410-2KW SPH 265   A 42 AP  
HR 3660 83600   DP600          
HR 6423 20123       RRSt23      
HR 6422 20122       ST22      
HR 6424 20124       ST24      
HR 2009 56053         Grade A    
HR 3018 56380         Grade C    
HR 3333 56360         SS 33    
HR 3336 56365         SS 36 Tip1    
HR 6035 56400         SS 36 Tip2    
HR 3350 56450         SS 50    
HR 3433 56833         SS 33    
HR 3436 56836         SS 36 Tip1    
HR 6036 56837         SS 36 Tip2    
HR 3440 56840         SS 40    
HR 3741 56436         A36-Gr.A    
HR 3940 82280              
HR 3946 82290              
HR 3949 81330              
HR 4009 56453         Grade A    
HR 4955 36550   S550MC FEE560 OSTE550TM GR80 E560D  
HR 6741 93400             SS 400
HR 9335 56550         50 Tip2    
HR 9338 56555         55 Tip2    
HR 9030 95030         L210/A    
HR 9035 95035         L245N/BN    
HR 9042 95042         L290N/X42N    
HR 9046 95046         L320N/X46N    
HR 9052 95052         L360M/X52M    
HR 9056 95056         L390M/X56M    
HR 9060 95060         L415M/X60M    
HR 9065 95065         L450M/X65M    
HR 9070 95070         L485M/X70M    
HR 9255 95155         J 55    
HR 9256 95255         J 55(?zel1)    
HR 9257 95256         J 55(?zel2)    
HR   56480         SS 55    
HR   56340         CS Typ B    
HR   56830         CS Typ B    

شماره تماس پشتیبانی

(021) 744 18000