قیمت فولاد اهواز

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
تیرآهن 14 فولاد اهواز- تیرآهن 14130کیلوگرمشاخهبنگاه تهران10,500,00003-بهمن-98
تیرآهن 16 فولاد اهواز- تیرآهن 16180کیلوگرمشاخهبنگاه تهران11,500,00003-بهمن-98