قیمت فولاد ناب تبریز

نام کالامجموعه کالاسایز/ضخامتابعاد/وزنواحدبسته بندی کالامحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدینمودار
تیرآهن 14 ناب تبریز 14125کیلوگرمشاخهبنگاه تهران10,800,00003-بهمن-98
تیرآهن 14 ناب تبریز 14125کیلوگرمشاخهکارخانه56,00003-بهمن-98
تیرآهن 16 ناب تبریز 16155کیلوگرمشاخهکارخانه56,00003-بهمن-98
تیرآهن 16 ناب تبریز 16125کیلوگرمشاخهبنگاه تهران9,800,00003-بهمن-98