جهت مشاهده قیمت تمامی اقلام موجود در بخش ورق سیاه نازک بار، کارخانه مورد نظر را انتخاب نمایید.